ขอกราบอภิวาท
บรมนาถจักรินทร์
พระผู้ครองแผ่นดิน
เป็นดั่งร่มโพธิ์ไทร
ทรงเสด็จสู่สวรรค์
ดุจตะวันลับหลับไหล
ปวงข้าชนชาวไทย
น้อมส่งในทิพย์พิมาน

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด